ψηφιακη Βιβλιοθηκη


Rating: 5 out of 5.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ στήν ἐπιθυμία του νά καταστήσει περισσότερο προσιτά στούς ἀναγνῶστες του τά δημιουργήματα τῆς ἁγιορείτικης πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς (μέ ἔμφαση στόν ἁγιορείτικο λόγο καί σκέψη) ἐγκαινιάζει τήν προσφορά σπάνιων ἐκδόσεων, ἁγιορείτικου ἐνδιαφέροντος, σέ ψηφιακή μορφή, ὑπό τόν γενικό τίτλο: Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.Στά πλαίσια τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων τοῦ Ἰστολογίου μας ἀλλά καί τῶν συνεργατῶν μας, κάθε ἔντυπο (βιβλίο ἤ περιοδικό) θά προσφερθεῖ σέ μία σειρά ἀναρτήσεων φωτογραφιῶν, καλῆς σχετικά ἀνάλυσης, ὥστε τό κείμενο νά εἶναι ἀναγνώσιμο.

Νέον Μαρτυρολόγιον. Ἔκδοση πρώτη. Βενετία 1799.

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ
Ἀκολουθία Ἀσματική  μετά  Ἐγκωμίου τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἁγίου Νικόδημου Ἁγιορείτου, ἐν Ἀθήναις 1897

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Ἁγιορείτικη Πολιτεία, μοναχοῦ Ἰωακείμ Ἰβηρίτου(Θεσσαλονίκη 1921)πό τό : ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «Ο ΑΘΩΣ»

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ 

Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ.Ἐπιστολή αὐτοσχέδιος καί ἀδελφική πρός τούς Ἁγιορεῖτας Πατέρας. Ἀθῆναι 1851

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ 

Προσκυνητάριον τῆς Βασιλικής καί Σεβασμίας Μονῆς Μεγίστης Ἁγίας Λαύρας
Μακάριος Τριγώνης, 1772

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος Επιστολή
Διακηρύχθεισα παρα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου και της περι Αυτόν Ιεράν Σύνοδον, κατά των ήδη  αναφανεισών Λατινικών Καινοτομιών και τις Επιστολή του αοιδίμου Ευγενίου του Βουλγάρεως περί αυτών.(Κωνσταντινούπολη 1839) 

 Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

 Απάντησις εις Α. ΔημητριέφσκιἸσιδώρου μοναχοῦ, Ἀπάντησις εἰς Α. Δημητριέφσκι περί Διεθνοποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν Σμύρνῃ 1913

  Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Προσκυνητάριον της Βασιλικής και Σεβασμίας Μονής Μεγίστης ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣτου ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εν τω Άθω.Εν Βενετία 1780

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Ἀντωνίου μοναχοῦ Νεασκητιώτου, Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα

Δημοσίευση στό βιβλίο: Κανόνες Παρακλητικοί καί Χαιρετισμοί Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πάτραι 1925

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Ἱερομονάχου Παντελεήμονος, Πρός ὑπεράσπισιν τοῦ ἐπιγείου κλήρου τῆς Θεομήτορος

ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ.
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΡΩΣΣΙΣΤΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι.Π.ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 25  1914

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ

Ακολουθία και Μαρτύριο  του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλληνού.Ἔκδοση πρώτη. Κωνσταντινούπολις 1840. (Μέρος Α’)

Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ
 Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο PinterestΑρχική σελίδαΕγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

Στό ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ αὐτό, πού διαχειρίζεται ὁμάδα φίλων τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, γίνονται Ἀναρτήσεις κειμένων μέ θέματα ἁγιορείτικης πνευματικότητας καί παράδοσης, πού ὁ ὑπερχιλιόχρονος Ἁγιορείτικος Λόγος μπορεῖ καί σήμερα νά προβάλει στό σύγχρονο κόσμο. Μπορεῖς ἐπίσης νά ἐνημερωθεῖς γιά τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Γέροντα τῆς Καλύβης, Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου (Ἐργογραφία – Μελέτες σέ pdf). Ἡ ἁγιορείτικη φωτογραφία τοῦ μῆνα, ἡ ἁγιορείτικη τέχνη τοῦ μῆνα καί τό ἁγιορείτικο σπάνιο βιβλίο τοῦ μῆνα, θά σέ μεταφέρουν νοερά στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας ἐνῶ ἀπό τή σοφία τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὁ πάντα ἐπίκαιρος ἁγιορείτικος λόγος τοῦ μῆνα, καθώς και ο πλοῦτος ἀπό τήν γιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, εὐχόμαστε νά σοῦ δώσει ἐλπίδα καί φῶς στό δρόμο γιά τή συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Η ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Ἡ καλύβη Ἁγ. Ἀκακίου βρίσκεται στή σκήτη Ἁγ. Τριάδος Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶναι ἕνα ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε τό ἔτος 1680 ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί εἶναι κτισμένο πάνω ἀπό τό σπήλαιο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ Ὅσιος καί στό ὁποῖο εἶχε ἀσκηθεῖ τόν 14ο αἰ. ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης. Ἐδῶ ἐπίσης ἀσκήθηκαν οἱ ἅγιοι νέοι ὁσιομάρτυρες Ρωμανός, Νικόδημος καί Παχώμιος, καθώς καί ἄλλες ἁγιασμένες μορφές.
Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τήν Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου επισκεφθεῖτε τό ἱστολόγιο:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Τό καλοκαίρι ἀργεῖ να φύγει». Ιερά Καλύβη Ἁγίου Ἀκακίου.

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ τέχνη τῆς σιδηρουργίας. Σιδερένιος σταυρός ἁγιορειτικοῦ ἐργαστηρίου στόν τρούλο τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας τῆς Μονῆς Γρηγορίου.

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀκολουθία Χαριστήριος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τήν ἀπαλλαγήν τῆς βαρβαρικῆς δεκαετοῦς τυραννίδος ὑπ᾿ αὐτῶν τοῦ Ὄρους Ἄθω, ψαλλομένη τῇ Νέᾳ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. / Εἰλημένη ἐκ τοῦ ἐν τῷ τυπικαρίῳ τοῦ Ἱ. Καθολικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Βασιλογόνου. / Νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδίδεται ὑπό Σωτηρίου Ν. Σχοινᾶ / Φεβρουάριος 1937 / Ἐν Βόλῳ.

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Χριστός μας εἶναι ὅλος συγγνώμη καί ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ὅπως θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός, νά μᾶς συγχωρεῖ, νά παραβλέπει τά σφάλματά μας, νά μᾶς παρακολουθεῖ, νά μᾶς προστατεύει ἡ πρόνοιά Του, ἔτσι κι ἐμεῖς νά προσφέρουμε αὐτά τά ἴδια στόν ἀδελφό μας. Ἡ συγγνώμη δέν ἔχει κόπο, δέν ἔχει δυσκολία. Τί χρειάζεται; Χρειάζεται ταπείνωση. Δίνοντας τήν συγγνώμη στόν ἄλλο, θά πάρουμε τήν συγχώρηση τῶν ἀναρίθμητων ἁμαρτημάτων μας καί θά ἔχουμε ὅλο τό δικαίωμα νά ποῦμε στόν Θεό: «Κύριε, ὅ,τι μοῦ ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι τούς συγχώρησα, τούς ἔδωσα ὁλόκαρδα τήν συγγνώμη μου καί τήν ἀγάπη μου κατά τό Εὐαγγέλιό Σου, κατά τόν Λόγο Σου. Τώρα ζητῶ κι ἐγώ νά ἐκφράσεις τήν ἀγάπη Σου ἐπάνω μου καί νά συγχωρήσεις τά δικά μου ἁμαρτήματα».ς.

προηγούμενος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας) (+ 2019)

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΥΜΝΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΩΝΙΚΑ ΥΜΝΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΕΑΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (+ 1869) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΕΑΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (+ 1869) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΣΚΟΥΡΤΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΣΚΟΥΡΤΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ: Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κειμένων, φωτογραφιῶν, βίντεο καί ἠχητικῶν θεμάτων ἀπό τόν ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ μέ τήν προϋπόθεση νά ἀναφέρεται ὡς πηγή τους τό παρόν ἱστολόγιο καθώς καί νά ἀναγράφεται τό ὄνομα τοῦ συντάκτη τῶν κειμένων.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
Saint
Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ἰσίδωρος ο Πηλουσιώτης ,  Ἰωάννης ὁ ἐν Εἰρηνουπόλει ,  Εὐάγριος καὶ Σίος ,  Ἀβράμιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀρβὴλ Περσίδος ,  Θεόκτιστος ὁ Μάρτυρας ,  Νικόλαος ὁ Ὁμολογητής ὁ Στουδίτης ,  Ἰάσιμος ὁ Θαυματουργός ,  Νικήτας ὁ ἐν τοῖς Πυθίοις ,  Γεώργιος ὁ Πρίγκηπας ,  Ἀβραὰμ καὶ Κόπρις ,  Κύριλλος ὁ Θαυματουργός ,  Ἰωσὴφ ὁ Νεομάρτυρας τοῦ Χαλεπλῆ ,  Δοσιθέα Βασίλισσα τῆς Ρωσίας
Σήμερα Ἑορτάζουν τὰ Ὀνόματα:
Ἰσίδωρος, Ἰσιδώρα
Αὔριο τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ἀγάθη ἡ Μάρτυς ,  Θεοδόσιος ὁ ἐξ Ἀντιοχείας ,  Πολύευκτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ,  Σάββας ἐκ Σικελίας ,  Θεοδόσιος ἐκ Ρωσίας ,  Ἀντώνιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ἀθηναῖος ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἀναζητήσεως τῶν ἀπολωλότων, ἐν Ρωσίᾳ ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σικελιωτίσσης ἐν Ντιβνογκὸρκ τῆς Ρωσίας ,  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐλεούσης ἐν Τσέρνιγκωφ τῆς Ρωσίας
Αὔριο Ἑορτάζουν τὰ Ὀνόματα:
Ἀγάθη
synaxarion.gr

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

443281

Locations of visitors to this page

Από το Blogger.

Advertisement